Atlas Copco: Kapitalmarknadsdag den 23 november 2006

17 jul 2006

Stockholm den 17 juli 2006: Atlas Copco anordnar sin årliga Kapitalmarknadsdag den 23 november 2006 i Antwerpen, Belgien. Markera gärna detta datum i din kalender redan nu.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering över Atlas Copco-gruppens utveckling samtidig som ett specifikt tema tas upp. Denna gång fokuserar vi på affärsområdet Kompressorteknik. Antwerpen i Belgien är centrum för Atlas Copcos kompressorverksamhet och denna dag ges deltagarna en djupare inblick i detta affärsområde.    Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik samt övrig ledning för affärsområdet.   Markera gärna denna dag i kalendern. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att skickas ut innan kapitalmarknadsdagen. För ytterligare information kontakta:  Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer  08 743 8291 eller 070 518 8291 Ingrid Andersson, Koordinator Investerarrelationer 08 743 8290 eller 070 497 8290 e-mail: [email protected]  Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.  Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com.