Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco ökar tillverkningskapaciteten för hydraulhammare

17 jul 2006

Stockholm den 17 juli, 2006: Atlas Copco kommer att öka sin produktionskapacitet för hydraulhammare i Kalmar och i Essen, Tyskland. Parallellt utökas dessutom kapaciteten i fabriken i Rousse, Bulgarien. Investeringen i de tre fabrikerna har ett värde på närmare MSEK 200.

“Efterfrågan på riggmonterade hydraulhammare har ökat under de senaste åren och för att möta behovet har vi beslutat om en expansion i våra produktionsenheter,” säger  Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik.  “För tre år sedan omorganiserade vi tillverkningen av hammare och lade all tillverkning av lätta hydraulhammare i Sverige medan medelstora och tunga hammare tillverkas i Tyskland. Uppdelningen har underlättat en vidareutveckling av både produkter och kapacitetsutnyttjande.”  Som en följd av den höga efterfrågan på hydraulhammare har även efterfrågan på mejslar ökat. För att stärka tillverkningskapaciteten av dessa utgör en del av investeringen en värmebehandlingsanläggning i Tyskland. Ombyggnationerna kommer att påbörjas under det tredje kvartalet 2006 och pågår under en två-årsperiod. Expansionen kommer att leda till nyrekryteringar i samtliga tre fabriker. Tillverkningsenheterna ingår i divisionen Construction Tools inom affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. För ytterligare information kontakta:  Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik  08 743 8314 eller 070 417 8502  Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com.   Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydrauliska, pneumatiska och bensindrivna spett och borrmaskiner, samt hydrauliska boom-system för världsmarknaden under flera varumärken. Divisionens huvudkontor ligger i Stockholm i Sverige med produktion i Europa, Afrika och Asien.