Atlas Copco undersöker möjligheten att avyttra sin maskinuthyrningsverksamhet

2 feb 2006

Stockholm den 2 februari 2006: Efter en grundlig strategisk genomgång har Atlas Copco beslutat att undersöka möjligheten att avyttra sin maskinuthyrningsverksamhet som är fokuserad på entreprenadutrustning, dvs. det USA-baserade affärsområdet Maskinuthyrning. Under 2005 hade affärsområdet en fakturering på MSEK 11 604, rörelseresultat på MSEK 2 666 och 5 100 anställda.

“Maskinuthyrningsverksamheten växer och levererar mycket bra resultat,”säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. ”Verksamhetens operativa miljö och dess affärskaraktär skiljer sig dock väldigt mycket från Atlas Copcos industriella verksamhet. Möjligheterna att ta tillvara och utveckla synergier är begränsade.”   Atlas Copco-gruppens strategi är att bli och fortsätta vara världsledande inom sina affärsverksamheter. Affärsområdet Maskinuthyrning är enbart verksamt i Nordamerika. ”Att låta Maskinuthyrning växa aggressivt - i Nordamerika och framför allt internationellt - skulle understryka de operationella skillnaderna och accentuera avsaknaden av synergier med resten av Gruppen. Det skulle även förändra Atlas Copco-gruppens verksamhets- och kapitalprofil i en oönskad riktning,” säger Gunnar Brock.    Processen att avyttra verksamheten påbörjas omedelbart. Målsättningen är att skapa högsta möjliga värde för Atlas Copcos aktieägare. Deutsche Bank har engagerats som rådgivare i denna process.     Atlas Copco ser attraktiva möjligheter att utveckla sin industriella verksamhet. Efter slutförd transaktion kommer Atlas Copcos kapitalstruktur att anpassas till den industriella verksamhetens karaktär och tillväxtmöjligheter.  Press- och analytikerkonferens idag klockan 15.00 Atlas Copco håller idag en press- och analytikerkonferens på Operaterrassen i Stockholm där både Gunnar Brock, VD och koncernchef, och Hans Ola Meyer, Ekonomi- och finansdirektör medverkar. Efter en inledande presentation hålls en frågestund. Konferensen kan också följas på Internet, där även presentation publiceras. För att delta i konferensen, vänligen kontakta Katarina Dahn på 08-743 8222.För ytterligare information kontakta: Gunnar Brock, VD och koncernchef 08 743 8000 vx  Hans Ola Meyer, Ekonomi- och finansdirektör 08 743 8292 eller 070 588 8292  Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2005 uppgick omsättningen till ca 53 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 27 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entre-prenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även www.atlascopco.com.