Atlas Copco förvärvar italienskt kompressorföretag

13 jul 2006

Stockholm den 13 juli 2006: Atlas Copco Italia S.p.A. har undertecknat ett avtal om förvärv av industridivisionen inom ABAC Group S.p.A. Företaget har en omsättning på cirka BSEK 1.5 (MEUR 160) och runt 650 anställda. Rörelsemarginalen för 2005 uppskattas till cirka 10%. 

Det preliminära priset för förvärvet uppgår till cirka BSEK 1.1 (MEUR 119.5).  Datum för slutförande av förvärvet är avhängigt de godkännanden som krävs från berörda konkurrensmyndigheter. ABAC-gruppen, med huvudkontor i Turin i Italien, är en av de större tillverkarna av kolvkompressorer till industrin genom varumärkena ABAC, BALMA och AGRE. Företaget har en stabil ställning inom marknaden för skruvkompressorer, med varumärkena ALUP, ABAC och BALMA. Företaget har med framgång etablerat ett nätverk för försäljning av kompressorer till små och medelstora industrier samt till fordonsindustrins eftermarknad.   Mer information finns på www.abac.it. ”Förvärvet ligger i linje med vår flermärkesstrategi och stödjer denna. Genom köpet ökar Atlas Copco-gruppen sin marknadstäckning, speciellt när det gäller kolvkompressorer till små och medelstora industrier, där vår position i dag är svag”, säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Den 1 januari 2006, delades ABAC-gruppen upp i en industridivision och en konsumentdivision. Konsumentdivisionen, som leds av Nu Air Compressors and Tools, ingår inte i förvärvet. ABAC kommer att ingå i affärsområdet Kompressortekniks division Industrial Air. Efter att förvärvet har genomförts kommer Atlas Copco att fortsätta sälja produkterna under varumärkena ABAC, ALUP, BALMA och AGRE.  För ytterligare information kontakta: Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 or +32 (0)477 222 685 Joanna Canton, Presschef +44 (0)7971 65 01 15Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer än 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com. Industrial Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför oljeinsprutade och oljefria kompressorer samt luftbehandlingsutrustning globalt, under flera varumärken, till alla sorters industrier. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Antwerpen i Belgien.