Atlas Copco förvärvar företag inom hälso- och sjukvårdssektorn

26 jun 2006

Stockholm den 26 juni 2006: Atlas Copco North America Inc. har tecknat avtal om att förvärva Beacon Holdings Corporation (moderbolag till BeaconMedaes och Medaes), USA, från The Riverside Company. BeaconMedaes-gruppen är en leverantör av lösningar, framför allt av system för hantering och distribution av medicinsk luft till sjukhus.

Omsättningen för 2005 uppgick till cirka MSEK 720 och rörelsemarginalen cirka 7%. Köpeskillingen uppgår till MSEK 700, som ska betalas kontant. Datumet för slutförande av affären beror på godkännande från konkurrensmyndigheten i USA.  BeaconMedaes-gruppen, med huvudkontor i Charlotte, North Carolina, USA, har 386 anställda. Företaget har monteringsverkstäder och stark närvaro i både USA och Storbritannien. Gruppen är en världsledande leverantör av utrustning för medicinsk luft, däribland trycklufts- och vakuumsystem för medicinskt bruk och komponenter för luftdistribution. Produkterna används exempelvis för att leverera inandningsluft till sjukhus och tryckluft för drift av kirurgiska instrument. Se även www.beaconmedaes.com.  ”Förvärvet ger stöd till Atlas Copcos strategi att utvidga vårt produktutbud på några specialiserade marknader. Genom BeaconMedaes kan vi erbjuda lösningar för medicinsk luft till slutkunder inom den växande hälso- och sjukvårdssektorn,” säger Bengt Kvarnbäck, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Medicinsk luft är ett växande marknadssegment världen över och har en eftermarknad med god potential. För närvarande erbjuder Atlas Copco en serie kompressorer med torkar och filter till hälso- och sjukvårdssektorn. Förvärvet av BeaconMedaes ger slutkunderna ett mervärde då Atlas Copco med sin globala marknadstäckning kan vara totalleverantör av produkter för medicinsk luft, luftarmatur och tjänster.  När förvärvet är genomfört kommer BeaconMedaes i Charlotte att utgöra Atlas Copcos kompetenscentrum för både medicinsk luft och distribution av medicinsk luft. Företaget kommer att ingå i divisionen Industrial Air inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Produkterna kommer att marknadsföras under varumärkena Atlas Copco, Medaes och BeaconMedaes. För ytterligare information kontakta: Bengt Kvarnbäck, chef för affärsområdet Kompressorteknik  +32 (0)3 870 21 10 eller +32 (0)475 313 478 Joanna Canton, Presschef +44 (0)7971 65 01 15Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.  Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com.