Atlas Copco säljer majoritetsandelen av maskinuthyrningsverksamheten

6 okt 2006

Stockholm den 6 oktober 2006: Atlas Copco AB har träffat en överenskommelse med amerikanska riskkapitalbolagen Ripplewood Holdings L.L.C. och Oak Hill Capital Management, LLC, om att sälja majoritetsandelen av maskinuthyrnings-verksamheten inriktad på entreprenadutrustning. Transaktionen har ett totalt värde på cirka BSEK 28 (BUSD 3.8) i kontanter och värdepapper.

SEK/USD valutakurs den 5 oktober 2006: 7.31 Kontantersättningen beräknas till BSEK 24 (BUSD 3.3). Efter avslutad affär kommer Atlas Copco att ha en minoritetsandel på 14.5% i verksamheten och inneha rättigheter till skuldebrev värda upp till BSEK 3 (BUSD 0.4). Utfärdande av skuldebreven är kopplat till verksamhetens resultatutveckling fram till slutet av 2008. Den uppskattade vinsten, netto efter skatter, är BSEK 8. Transaktionen, som är föremål för sedvanliga villkor för slutförande och berörda myndigheters godkännande, beräknas vara genomförd före slutet av 2006.  ”Vi är mycket nöjda med avtalet. Det resulterar i en betydande kontantersättning, en realisationsvinst och en minoritetsandel i det bästa maskinuthyrningsföretaget i Nordamerika,” säger Gunnar Brock, Atlas Copcos VD och koncernchef. Tim Collins, VD för Ripplewood Holdings och Denis Nayden, Managing Partner för Oak Hill Capital, kommenterar affären: ”RSC Equipment Rental har en utomordentligt skicklig ledning, engagerade medarbetare och är väl positionerat på marknaden. Vi är entusiastiska över investeringen och tror att företagets styrka ska ge möjligheter att skapa fortsatt lönsam tillväxt och värde på längre sikt.” Under 12-månadersperioden till och med den 30 juni 2006, hade den avyttrade verksamheten en fakturering på MSEK 11 535 (MUSD 1 578), EBITDA på MSEK 4 847 (MUSD 663) och 5 100 anställda i 450 hyresdepåer i Nordamerika.  Strategin bakom Atlas Copcos beslut att sälja maskinuthyrningsverksamheten är att den operativa miljön och inriktningen på verksamheten i hög grad skiljer sig från Atlas Copcos industriella verksamheter. Möjligheterna att identifiera och utveckla synergier är därmed begränsade.  “Med tre mycket starka, mycket lönsamma industriella affärsområden, alla med ledande marknadspositioner, kommer Atlas Copco att ha utmärkta möjligheter till kraftig tillväxt och värdeskapande,” säger Gunnar Brock. Den kvarvarande verksamheten hade en omsättning på MSEK 47 048 under 12-månadersperioden till och med den 30 juni 2006. Styrelsen för Atlas Copco AB planerar att till årsstämman 2007 föreslå en anpassning av kapitalstrukturen, för att bättre spegla de kvarvarande verksamheternas behov. Styrelsen planerar också att utnyttja mandatet för återköp av egna aktier när den rådande begränsningen för aktiehandel har hävts. Deutsche Bank har varit Atlas Copcos rådgivare under avyttringsprocessen. För ytterligare information kontakta:  Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291  Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com