Atlas Copco: Rapport för andra kvartalet 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

17 jul 2006

Rekordresultat – strategiska förvärv

Avyttringsprocessen av den maskinuthyrningsverksamhet som är fokuserad på entreprenadutrustning fortsätter och väntas bli slutförd under tredje kvartalet.  Denna verksamhet redovisas som verksamhet under avveckling.Stark tillväxt inom alla regioner och de flesta kundsegment. Samtliga affärsområden förbättrade försäljning, resultat och marginaler.Överenskommelser om förvärv av två kompressorverksamheter med en sammanlagd omsättning på över BSEK 2.2. Orderingången för den kvarvarande verksamheten steg 20%, varav 14% i volym. Faktureringen för den kvarvarande verksamheten uppgick till MSEK 12 444 (10 539), en volymökning på 12%. MSEK 15 408 (13 062) inklusive Maskinuthyrning. Rörelseresultatet för den kvarvarande verksamheten uppgick till MSEK 2 337 (1 667), vilket motsvarar en marginal på 18.8% (15.8). MSEK 3 163 (2 241) inklusive Maskinuthyrning, en marginal på 20.5% (17.2). Resultat före skatt för den kvarvarande verksamheten steg 38% till MSEK 2 433 (1 766). MSEK 2 926 (2 170) inklusive Maskinuthyrning.Periodens resultat uppgick till MSEK 1 963 (1 492). Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.11 (2.36). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 799 (955).Marknadsutsikter på kort sikt  Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruvindustrin, infrastruktur, annan kommersiell byggnation, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer.