Atlas Copco: Ronnie Leten ny chef för affärsområdet Kompressorteknik

15 maj 2006

Stockholm den 15 maj 2006: Den 1 juli 2006 tillträder Ronnie Leten som chef för affärsområdet Kompressorteknik. Han efterträder Bengt Kvarnbäck, som kommer fortsätta att stödja Atlas Copco-gruppen på deltid.

Ronnie Leten började på Atlas Copco 1985. Sedan maj 2001 har han varit chef för divisionen Industrial Air inom Kompressorteknik. I sin nya position kommer Leten också att ingå i Atlas Copcos koncernledning.  “Under de gångna åren har Ronnie Leten bidragit starkt till framgångarna inom Kompressorteknik, både genom att uppnå lönsam tillväxt och genom att utveckla synergier inom affärsområdet,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. “Med sin erfarenhet och sitt breda kunnande och med starka ledaregenskaper är han väl lämpad att utveckla och skapa ytterligare tillväxt för affärsområdet.”  Ronnie Leten, som är belgisk medborgare, föddes 1956. Han har en civilekonomexamen från universitetet i Hasselt, Belgien. Mellan 1985 och 1999 arbetade han på olika positioner inom Kompressorteknik, bland annat som projektledare för IT- och logistikprojekt, chef för ett centralt distributionscenter samt produktionschef för divisionen Industrial Air. Innan han tillträdde sin nuvarande position var han chef för divisionen Airtec. Kompressorteknik, med säte i Belgien, är Atlas Copcos största affärsområde. Det består av fem divisioner inom produktområdena industrikompressorer, luftbehandlingsprodukter, portabla kompressorer och generatorer, gas- och processkompressorer samt specialiserad uthyrning. Under 2005 uppgick omsättningen till 21 miljarder kronor, motsvarande 39% av Gruppens totala omsättning och rörelsemarginalen var 19.5%. För ytterligare information kontakta:  Annika Berglund, informationsdirektör  070 322 80 70   Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com.