Atlas Copco får stororder från elkraftsmarknaden

16 okt 2006

Stockholm den 16 oktober 2006: Atlas Copco har fått en stor order från Alstom Switzerland för elkraftsmarknaden. Ordern omfattar flera så kallande gasboosterkompressorer med ett totalt kontraktsvärde på MSEK 83. Maskinerna kommer att levereras i slutet av 2007 och i början av 2008.

Alstom är världsledande inom energiproduktion. Maskinerna ska levereras till olika platser i Spanien och Storbritannien, där de kommer att användas i kraftverk för naturgas. Atlas Copco bygger tre stycken tvåstegs gasboosterkompressorer för en anläggning på 800 mW i Storbritannien. De två kompressorerna till Spanien är enstegs gasboostrar som ska användas i två anläggningar på 400 mW. Det senaste kontraktet på gasboostrar är en uppföljning av en liknande order från Alstom i juni, som gällde kraftverk i Italien. Sammantaget svarar de senaste installationerna för över 2 500 mW. ”Marknaden för gasboostrar har växt. Atlas Copco har den rätta tekniska kompetensen och tillförlitliga produkter som möter marknadens behov,”säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.Utifrån erfarenheter av liknande projekt håller Atlas Copco nu på att standardisera maskiner som ska användas i kraftverk. Därmed ska kunder som Alstom kunna få kombikraftverk driftklara på kortare tid. Ordern togs hem av Atlas Copcos division Gas and Process inom affärsområdet Kompressorteknik.För ytterligare information kontakta:Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685 Joanna Canton, Presschef +44 (0)1442 22 23 12 eller +44 (0)7971 65 01 15 Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com. Gas and Process är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför av stora specialtillverkade gas- och processkompressorer, expansionsturbiner samt eftermarknadstjänster. Produkterna används främst inom olje- och gasindustrin, kemisk och petrokemisk industri samt i kraftverk, men även av industrier som specialiserat sig på separation av gas. Divisionens huvudkontor och dess största tillverkningscentrum ligger i Köln i Tyskland.