Atlas Copco får genombrottsorder från kinesisk gödningsmedelsindustri

4 apr 2006

Stockholm den 4 april 2006: Atlas Copco har vunnit ett banbrytande kontrakt på kompressorer från en kinesisk tillverkare av gödningsmedel. Kompressorerna är avsedda för Qinghai Salt Lake Industry Group Co. Ltd. i Golmud, Kina, och utrustningen kommer att användas i flertalet av fabrikens processcykler. Ordervärdet översteg MSEK 65.

Qinghai Salt Lake Industry Group Co. Ltd. är Kinas största producent av kaligödsel. Anläggningen i Golmud producerar också ammoniak och kommer framöver även att producera andra kemiska produkter.    Atlas Copco levererar tre specialdesignade maskiner till Qinghai Salt Lake Industry Group: en sexstegskompressor för huvudluftförsörjningen, en femstegskompressor för vätgasmatningen samt en fyrstegs ammoniakkompressor. Utrustningen kommer att drivas under svåra förhållanden, eftersom fabriken är belägen på 2 600 meters höjd och nära en saltsjö.  ”Genom att få det här kontraktet har Atlas Copco återigen visat sin förmåga att tillverka kundanpassade kompressorer som motsvarar mycket specialiserade kundkrav,”säger Bengt Kvarnbäck, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.   Ordern, som togs hem av Atlas Copcos Gas and Process division, stärker Atlas Copcos position i Asien.För ytterligare information kontakta:  Bengt Kvarnbäck, chef för affärsområdet Kompressorteknik  +32 (0)3 870 21 10 eller +32 (0)475 313 478 Joanna Canton, presschef +44 (0)1442 222 312 or +44 (0)7971 650 115Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.  Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på 53 miljarder kronor. Mer fakta finns på www.atlascopco.com.   Atlas Copco Gas and Process  är en division inom affärsområdet Kompressorteknik. Divisionen ansvarar för utveckling, tillverkning och försäljning av stora specialtillverkade gas- och processkompressorer, expansionsturbiner samt eftermarknadstjänster. Divisionens produkter används främst inom olje- och gasindustrin, kemisk och petrokemisk industri samt i kraftverk, men även av industrier som specialiserat sig på separation av gas. Divisionens huvudkontor ligger i Köln, Tyskland. Divisionen har en global försäljnings- och serviceorganisation. Ytterligare information finns på atlascopco.com.