Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

27 apr 2006

Tillväxten accelererade under första kvartalet

Maskinuthyrningsverksamheten som är fokuserad på entreprenadutrustning redovisas som verksamhet under avveckling. Stark tillväxt inom alla affärsområden och i alla regioner.Orderingången för den kvarvarande verksamheten ökade 39%, +24% i volym. Faktureringen för den kvarvarande verksamheten uppgick till MSEK 11 948 (9 010), en volymökning på 18%. – MSEK 14 863 (11 168) inklusive Maskinuthyrning. Rörelseresultatet för den kvarvarande verksamheten uppgick till MSEK 2 096 (1 344), vilket motsvarar en marginal på 17.5% (14.9). – MSEK 2 771 (1 695) inklusive Maskinuthyrning, en marginal på 18.6% (15.2). Resultat före skatt för den kvarvarande verksamheten ökade med 51% till MSEK 2 264 (1 498). – MSEK 2 606 (1 709) inklusive Maskinuthyrning.Periodens resultat uppgick till MSEK 1 786 (1 198). Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.83 (1.90). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 536 (1 017).  Marknadsutsikter på kort sikt  Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från alla viktiga kundsegment, såsom gruvindustrin, infrastruktur, annan kommersiell byggnation, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer.