Brock kommenterar Atlas Copcos 4:e kvartalsrapport

2 feb 2005

Stockholm den 2 februari 2005: Idag rapporterade Atlas Copco sitt resultat för det fjärde kvartalet. Gunnar Brock, VD och koncernchef, kommenterar: ”Gruppen har uppnått en tvåsiffrig tillväxtnivå inom alla geografiska regioner. Vi har förbättrat vår marknadstäckning: både försäljning av produkter och eftermarknaden har utvecklats mycket gynnsamt.”

I det fjärde kvartalet ökade orderingången 18% till MSEK 13 124 (11 141), motsvarande en volymtillväxt på 12%. Faktureringen steg 13%, 8% i volym, till MSEK 12 957 (11 473). Rörelsemarginalen ökade till 14.0% (12.8). Vinst efter finansiella poster förbättrades med 31% till MSEK 1 804 (1 377), en marginal på 13.9% (12.0).   “Alla de tre tillverkande affärsområdena rapporterade starka resultat. Affärsområdet Maskinuthyrning hade ytterligare ett kvartal med imponerande resultat - de hade det högsta utnyttjandet av hyresflottan någonsin och hyrorna fortsatte att stiga.”    Under 2004 har Atlas Copco i linje med sin strategi fortsatt att förvärva bolag som ligger nära kärnverksamheten: Guimerá i Spanien, Ingersoll-Rand Drilling Solutions i USA, QQPMC i Kina, Baker Hughes Mining Tools i USA, Rotex i Finland och Kolfor Plant i Storbritannien. “De förvärvade enheterna har presterat väl och de bidrog starkt till kvartalets resultat. Detta är frukten av den genomarbetade processen som används för att integrera nya bolag och den rådande goda efterfrågan.”   Tack vare Gruppens starka finansiella ställning har styrelsen beslutat föreslå ordinarie bolagsstämman en utskiftning om MSEK 6 078 till aktieägarna. ”Vår ambition och kapacitet att växa och förbättra Gruppens verksamhet fortsätter att vara stark.”    Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta på nuvarande höga nivåer under början av 2005. “Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas vara stabil på nuvarande gynnsamma nivåer i Nordamerika och Europa. Efterfrågan från dessa kundsegment i Asien väntas stiga. Aktiviteten i bygg- och anläggningsindustrin väntas stiga något i Nordamerika och i de flesta utvecklingsländer, medan efterfrågan i Europa väntas vara relativt svag. Efterfrågan från gruvindustrin väntas vara fortsatt stark.”2004 i sammandrag:Under helåret 2004, ökade faktureringsvolymen med 8% till MSEK 48 654 (44 619). Rörelsemarginalen uppgick till 13.8 % (11.9). Vinst efter finansiella poster ökade 30% till MSEK 6 380 (4 913). Vinsten per aktie blev SEK 20.30 (15.62).För ytterligare information kontakta:Mattias Olsson, Chef för investerarrelationer +46 (0)8 743 8291 or +46 (0)70 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick företagets omsättning till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 27 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC och CP.