2005

Belastning

2 nov 2005

Avyttringar

Stockholm den 2 november 2005: Atlas Copco AB och Techtronic Industries Co. Ltd. har nått en överenskommelse rörande slutbalansräkningen i elverktygsaffären. Resultatet för Atlas Copco AB är en engångsvinst på MSEK 200, netto efter försäljningskostna...