Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

2005

Belastning

30 nov 2005

Stockholm den 30 november 2005: Idag arrangerar Atlas Copco sin årliga kapitalmarknadsdag. Syftet är att ge en djupare förståelse för Gruppens strategi, struktur och dess pågående aktiviteter. Särskilt fokus kommer att riktas på affärsområdet Industr...

23 nov 2005

Stockholm den 23 november 2005: Atlas Copco vann första pris i premiären av den årligen återkommande tävlingen Bästa Bolagsstyrningsrapport i Sverige. Syftet med tävlingen är att aktivt lyfta fram goda exempel i tillämpningen av Svensk kod för bolags...

2 nov 2005

Avyttringar

Stockholm den 2 november 2005: Atlas Copco AB och Techtronic Industries Co. Ltd. har nått en överenskommelse rörande slutbalansräkningen i elverktygsaffären. Resultatet för Atlas Copco AB är en engångsvinst på MSEK 200, netto efter försäljningskostna...

28 okt 2005

Stockholm den 28 oktober 2005: Idag har Svea Hovrätt i Stockholm tillkänna­givit sin dom i patentmålen mellan Atlas Copco Rock Drills AB och Sandvik Tamrock Corp. Hovrättens dom innebär att Atlas Copco inte gjort något intrång på patenten.