Brock kommenterar Atlas Copcos 3:e kvartalsresultat

21 okt 2005

Stockholm den 21 oktober 2005: Idag rapporterade Atlas Copco ytterligare ett kvartal med rekordförsäljning och rekordvinst. “Atlas Copco står starkare än någonsin med fyra mycket stabila affärsområden,”  understryker Gunnar Brock, VD och koncernchef. “Våra marknadspositioner har förstärkts ytterligare och alla produktområden har vuxit.”

Orderingången ökade 25% till MSEK 14 257 (11 418) under kvartalet, motsvarande en volymökning på 15% för jämförbara enheter. Faktureringen uppgick till MSEK 13 479 (11 325), upp 10% i volym. Rörelseresultatet steg 31% och marginalen nådde en ny rekordnivå på 19.0% (17.3). Vinst efter finansiella poster steg 33% till MSEK 2 470 (1 851), en marginal på 18.3% (16.3).    Atlas Copco har under en tid gjort betydande investeringar för att öka sin närvaro och sitt genomslag inom försäljning av utrustning och inom eftermarknaden. ”Marknadsinvesteringarna börjar nu ge resultat i form av stärkta positioner gentemot konkurrenter och bra volymtillväxt.”    Genom att förvärva bolag som ligger nära kärnverksamheten påskyndar Atlas Copco sitt inträde i nya marknadssegment och nya applikationer. “För att snabbt komma in på den växande marknaden för komprimerad naturgas för fordon, har vi förvärvat kompressortillverkaren Intermech Ltd. på Nya Zeeland. Köpet av japanska Fuji Air Tools kommer att vara en viktig ingång till den japanska och den övriga asiatiska bilindustrin.”  Affärsområdet Maskinuthyrning hade en nyttjandegrad på rekordnivå och har ytterligare förbättrat effektiviteten. “Maskinuthyrning kommer att dra fördel av sin starka ställning och fokusera på att utveckla varumärket RSC Equipment Rental till att bli det ledande varumärket i branschen på den nordamerikanska marknaden.”   Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på en hög nivå: Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas vara fortsatt gynnsamma. Aktiviteten inom bygg- och anläggningsindustrin väntas fortsätta stiga något. Efterfrågan från gruvindustrin väntas vara fortsatt stark. För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, IR-chef 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.