Brock kommenterar Atlas Copcos 2:a kvartalsrapport

18 jul 2005

Stockholm den 18 juli 2005: Atlas Copco har idag rapporterat rekordförsäljning och rekordvinster. “Utvecklingen har varit mycket stark inom alla affärsområden, inklusive de förvärvade bolagen,” säger  Gunnar Brock, VD och koncernchef. “Vi räknar med att efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster ligger kvar på en hög nivå under den närmaste framtiden.”

Orderingången ökade 24% till MSEK 13 838 (11 201) under kvartalet. Faktureringen steg 22% till MSEK 13 062 (10 680), upp 10% i volym för jämförbara enheter. Rörelsevinsten ökade 45% och marginalen nådde en ny rekordnivå på 17.5%. Vinst efter finansiella poster ökade 42% till MSEK 2 128 (1 502), en marginal på 16.3% (14.1).   Atlas Copcos marknadstäckning har vidgats och marknadsbearbetningen har förbättrats. “Vi har anställt fler försäljningsingenjörer och servicetekniker på många marknader och det ger resultat. I Indien till exempel, har vi nära nog fördubblat vår omsättning på två år. Vi har etablerat egna lokala marknadsbolag på flera platser för att ytterligare förstärka våra relationer med kunder och ge bättre eftermarknadsstöd.”  Atlas Copco har ytterligare förstärkt sina försäljningsaktiviteter och har fått ett antal banbrytande order. “Vi har etablerat oss inom segmentet flytande naturgas med våra kompressorer och i bilmonteringsfabriker i Japan med våra avancerade åtdragningsverktyg.”  Inom affärsområdet Maskinuthyrning ligger vinsten och utnyttjandegraden på rekordnivå. “Kvaliteten på hyresflottan är i toppklass och den genomsnittliga åldern på utrustningarna är idag 2.8 år.”   Ständig satsning på forskning och utveckling för att säkerställa innovativa produkter är en framgångsfaktor för Atlas Copco-gruppen. “Ett nytt sortiment industrikompressorer och nya verktyg har lanserats och har mottagits väl av kunderna. Vi är stolta över att vår nya tunnelrigg, som är den mest produktiva på marknaden, är i bruk i ett projekt i Finland. Vi investerar också i produktion för att möte framtida efterfrågan och investerar MSEK 40 i Örebro för att öka flödet och monteringskapaciteten för lastmaskiner och gruvtruckar.”För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, IR-chef 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.