Brock kommenterar Atlas Copcos 1:a kvartalsrapport

27 apr 2005

Stockholm den 27 april 2005: Idag rapporterade Atlas Copco sitt första kvartal med stark tillväxt och rekordhöga vinstmarginaler. “Det är oerhört sporrande att inleda ett år med så starka resultat,”  säger Gunnar Brock, VD och koncernchef.

“Orderingången ökade 17% och alla affärsområden bidrog starkt till resultatet, tvärs över alla regioner. Det är också en riktig höjdpunkt att nå en rörelsemarginal på15.6% i det kvartal som vanligtvis är årets tuffaste.”  Orderingången för det första kvartalet var MSEK 11 990 (10 278), en volymökning på 8%. Faktureringen ökade 16% till MSEK 11 168 (9 595), en ökning med 10% i volym. Rörelsemarginalen ökade till 15.6% (13.8). Vinst efter finansiella poster förbättrades 35% till MSEK 1 665 (1 231), en marginal på 14.9% (12.8).   “Bland framgångarna finns order både från nya applikationsområden, såsom den stora ordern för turbo kompressorer från marknaden för flytande naturgas. Vi har också fått nya viktiga order från industrier och för applikationer där vi är väl etablerade, exempelvis order på industriverktyg från bilindustrin och från verkstadsindustrin.”   Under det första kvartalet slutförde Atlas Copco ett antal förvärv inom områden där man har sina starka kärnkompetenser.  ”De förvärvade företagen Scanrotor, GSE tech-motive, Lifton och BIAB Trycklyft är alla relativt små, men de stämmer till 100% med vår tillväxtstrategi.”   På kort sikt för väntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster fortsätta på nuvarande höga nivå.För ytterligare information kontakta:Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copcoär en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP.