Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copcos aktieinlösen

10 jun 2005

Stockholm den 10 juni 2005: Atlas Copco ABs inlösenaktier A IL och B IL har lösts in och cirka 4,2 miljarder SEK kommer att distribueras till Atlas Copcos aktieägare den 15 juni, 2005.

Beslutet vid 2005 års ordinarie bolagsstämma i Atlas Copco AB att genomföra en split och därefter lösa in 209.602.184 inlösenaktier har nu registrerats. Förfarandet innebär att bolagets aktiekapital nedsätts med 262.002.730 kronor samtidigt som sammanlagt 4.192.043.680 kronor utskiftas till bolagets aktieägare. Bolagets överkursfond har nedsatts med 733.607.644 kronor.   Efter registreringen av nedsättningen av aktiekapitalet uppgår antalet A- och B-aktier sammanlagt till 628.806.552, varav 419.697.048 A-aktier och 209.109.504 B-aktier.   Vidare har 209.602.184 C-aktier emitterats till och tecknats av Svenska Handelsbanken AB för att möjliggöra snabb utbetalning till aktieägarna. Emissionen har registrerats. Bolaget avser att ansöka om rättens tillstånd för nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktierna.  För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP.