Atlas Copco ökar tillverkningskapaciteten i Indien

31 aug 2005

Stockholm den 31 augusti 2005:  Atlas Copco kommer att utöka sin tillverknings­kapacitet i Nasik och Pune i Indien. Investeringen, som uppgår till MSEK 44, görs för att möta den ökande efterfrågan. Projektet beräknas slutföras under andra kvartalet 2007.

Atlas Copco koncentrerar tillverkningen av anläggnings- och gruvutrustning till Nasik, där man investerar i nya fabriker för montering av ovanjordsriggar och i en modernisering av tillverkningsenheten för handhållna entreprenadverktyg. Investeringarna i Pune moderniserar kompressortillverkningen, samtidigt som kapaciteten utökas. Projektet är ett viktigt led för att möta en förväntad ökad efterfrågan. Omsättningen för Atlas Copco (India) Ltd, för de senaste 12 månaderna fram till 30 juni 2005, uppgick till cirka MSEK 890 och har i det närmaste fördubblats under de två senaste åren.    Phillip Davidson, VD för Atlas Copco (India) Ltd, kommenterar investeringen: “De steg vi nu tar för att öka kapaciteten för anläggnings- och gruvutrustning krävs både för att möta en växande efterfrågan och för att möjliggöra full integrering av de verksamheter som vi förvärvade under 2004. Dessutom uppnår vi skalfördelar när all produktion av handhållen utrustning koncentreras till en fabrik i Nasik.”  Atlas Copco förvärvade under 2004 verksamhet i Indien från Ingersoll-Rand, som numer ingår i divisionen Atlas Copco Drilling Solutions.   Kompressorverksamheten i Indien har vuxit betydligt under de senaste två åren. ”Vi förutspår en period av stadig tillväxt och anpassar vår kapacitet för att möta efterfrågan. Genom att koncentrera all kompressorverksamhet till Pune förbättrar vi både logistiken och flödet i produktionen.”    I mitten av 2006 tas de nya produktionsenheterna i Pune i drift. Fabriken i Nasik väntas tas i drift under andra kvartalet 2007.För ytterligare information kontakta:Phillip Davidson, chef för Atlas Copco (India) Ltd +91 (0)20 27 14 60 40  Cathrine Stjärnekull, Informationschef Atlas Copco AB 08 743 8074 eller 070 349 8074 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.