Atlas Copco: Rapport för tredje kvartalet 2005

21 okt 2005

Starkare än någonsin

Stärkta marknadspositioner och rekordresultat av alla affärsområden.Orderingången steg 25%, en volymökning på 15%.Faktureringen uppgick till MSEK 13 479 (11 325) , en volymökning på 10%.Rörelseresultatet steg 31% och marginalen uppgick till 19.0% (17.3).Vinst efter finansiella poster steg 33% till MSEK 2 470 (1 851).Periodens resultat var MSEK 1 670 (1 345) och vinst per aktie SEK 2.65 (2.13). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 671 (1 661).   Marknadsutsikter på kort siktEfterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på en hög nivå.    Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas vara fortsatt gynnsamma. Aktiviteten inom bygg- och anläggningsindustrin väntas fortsätta stiga något. Efterfrågan från gruvindustrin väntas vara fortsatt stark.