Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco: Rapport för tredje kvartalet 2005

21 okt 2005

Starkare än någonsin

Stärkta marknadspositioner och rekordresultat av alla affärsområden.Orderingången steg 25%, en volymökning på 15%.Faktureringen uppgick till MSEK 13 479 (11 325) , en volymökning på 10%.Rörelseresultatet steg 31% och marginalen uppgick till 19.0% (17.3).Vinst efter finansiella poster steg 33% till MSEK 2 470 (1 851).Periodens resultat var MSEK 1 670 (1 345) och vinst per aktie SEK 2.65 (2.13). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 671 (1 661).   Marknadsutsikter på kort siktEfterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på en hög nivå.   
Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas vara fortsatt gynnsamma. Aktiviteten inom bygg- och anläggningsindustrin väntas fortsätta stiga något. Efterfrågan från gruvindustrin väntas vara fortsatt stark.