Atlas Copco förstärker närvaron i Asien

17 mar 2005

Stockholm den 17 mars 2005: Kinesiska myndigheter har godkänt att Atlas Copco blir ensam ägare till samriskbolaget Nanjing Atlas Copco Construction Machinery Limited. Tidigare var ägarandelen 92%, men bolaget ägs nu till 100% av Atlas Copco (China) Investment Co. Limited.

Nanjing Atlas Copco Construction Machinery Limited grundades 1993 och har 70 anställda. Företaget tillverkar, säljer och ger service på underjords- och ovanjordsriggar. Företagsnamnet förblir oförändrat efter ombildningen.  “Detta steg ligger i linje med Atlas Copcos strategi att öka närvaron i Asien samtidigt som företaget vill äga så stor andel som möjligt i företag där investeringar görs,”säger Magnus Gyllö, vice VD, Atlas Copco (China) Investment Company Limited.  Atlas Copco har varit aktiv på den kinesiska marknaden i över 80 år. Atlas Copco har idag 1 600 anställda i nio företag. Majoriteten av dessa företag är helägda. Atlas Copco har mer än 80 kontor i Kina.För ytterligare information kontaktaMagnus Gyllö, vice VD, Atlas Copco (China) Investment Company Ltd  + 86 21 62 55 13 31 eller +86 1380 1635 172  Mattias Olsson, Chef investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Atlas Copcoär en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP.