Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco: Rapport för andra kvartalet 2005 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

18 jul 2005

Rekordhög försäljning och vinst

Mycket starka resultat från alla affärsområden.Orderingången steg 24%, en volymökning på 11%.Faktureringen uppgick till MSEK 13 062 (10 680), en volymökning på 10%.Rörelseresultatet steg 45% och marginalen uppgick till 17.5% (14.8).Vinst efter finansiella poster steg 42% till MSEK 2 128 (1 502).Periodens resultat var MSEK 1 461 (1 112) och vinst per aktie SEK 2.32 (1.76).-  Den förväntade realisationsvinsten från avyttringen av verksamheten för  professionella elverktyg ingår ej. Slutbalansräkningen kommer att avgöras genom skiljeförfarande.Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 955 (774). Nettokassaflödet, inklusive aktieinlösen, uppgick till MSEK -4 366.     Marknadsutsikter på kort sikt
Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på en hög nivå.   
Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas vara fortsatt gynnsamma. Aktiviteten i bygg- och anläggningsindustrin väntas fortsätta stiga något. Efterfrågan från gruvindustrin väntas vara fortsatt stark.