Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco: Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

2 feb 2005

Stark ordertillväxt under fjärde kvartalet – föreslagen split och utskiftning av MSEK 6 078 till aktieägarna

Orderingången steg 18%, motsvarande en volymtillväxt på 12%. Faktureringen uppgick till MSEK 12 957 (11 473), en volymökning på 8%. Rörelsemarginalen ökade till14.0% (12.8). Vinst efter finansiella poster steg 31% till MSEK 1 804 (1 377) Nettovinsten ökade till MSEK 1 192 (937) och vinst per aktie till SEK 5.69 (4.47).Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 198 (1 292).Föreslagen split 4:1 och utskiftning av SEK 29.00 per aktie till aktieägarna genom 
 - utdelning för 2004 på SEK 9.00 (7.50) per aktie och 
 - extra utskiftning av SEK 20.00 per aktie genom obligatorisk inlösen. Verksamheten för elverktyg såldes den 3 januari 2005 för totalt MSEK 4 705.  Marknadsutsikter på kort siktEfterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta på nuvarande höga nivåer under början av 2005.
 
Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas vara stabil på nuvarande gynnsamma nivåer i Nordamerika och Europa. Efterfrågan från dessa kundsegment i Asien väntas stiga. Aktiviteten i bygg- och anläggningsindustrin väntas stiga något i Nordamerika och i de flesta utvecklingsländer, medan efterfrågan i Europa väntas vara relativt svag. Efterfrågan från gruvindustrin väntas vara fortsatt stark.