Atlas Copco: Inlösenförfarande genomfört

26 sep 2005

Stockholm den 26 september 2005: Inlösenförfarande i Atlas Copco AB genomfört.

Bolagsstämmans beslut att genomföra en split 4:1 och därefter lösa in 209.602.184 aktier har tidigare registrerats. Förfarandet innebar att bolagets aktiekapital nedsatts med 262.002.730 kronor samtidigt som sammanlagt 4.192.043.680 kronor utskiftats till bolagets aktieägare. Bolagets överkursfond nedsattes samtidigt med 733.607.644 kronor.   Vidare har de 209.602.184 C-aktier som bolagsstämman beslutade att emittera till Svenska Handelsbanken AB, för att möjliggöra snabb utbetalning till aktieägarna, efter erhållande av rättens tillstånd som nu vunnit laga kraft, lösts in till 4 kronor 75 öre per aktie, uppräknat med en räntefaktor. Bolagets överkursfond har samtidigt nedsatts med 733.607.644 kronor. Inlösenbeloppet skall erläggas till Svenska Handelsbanken AB.   Efter nedsättningen uppgår bolagets aktiekapital till 786.008.190 kronor och antalet utgivna aktier till 628.806.552, varav 419.697.048 A-aktier och 209.109.504 B-aktier. För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Atlas Copcoär en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.