Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco:Rapport för första kvartalet 2005 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

27 apr 2005

Stark tillväxt och rekordhöga vinstmarginaler

Orderingången steg 17%, motsvarande en volymtillväxt på 8%.Faktureringen uppgick till MSEK 11 168 (9 595), en volymökning på 10%.Rörelsemarginalen ökade till 15.6% (13.8).
-Den förväntade realisationsvinsten från avyttringen av verksamheten för professionella elverktyg ingår ej. Vinst efter finansiella poster steg 35% till MSEK 1 665 (1 231).Nettovinsten var MSEK 1 167 (922) och vinst per aktie SEK 5.55 (4.38).Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 685 (862). Nettokassaflödet, efter avyttringar och förvärv, uppgick till MSEK 4 535.Marknadsutsikter på kort siktEfterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta på nuvarande höga nivåer.
Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas vara fortsatt gynnsamma på de flesta marknader. Aktiviteten i bygg- och anläggningsindustrin väntas fortsätta stiga något i Nordamerika och i de flesta utvecklingsländer. Efterfrågan från gruvindustrin väntas vara fortsatt stark.