Atlas Copco kommenterar rapporten om FN:s Olja-mot-mat-program

28 okt 2005

Stockholm den 28 oktober 2005: Den oberoende undersökningskommissionen som utrett manipulationer inom ramen för FN:s Olja-mot-mat-program publicerade sin slutrapport igår. Atlas Copco är ett av cirka 2 200 bolag som omnämns.

Atlas Copco Airpower i Belgien har varit föremål för en utredning av kommissionen, både i skriftväxling och i möte med utredare. Processen för att hantera kontrakt inom ramen för programmet, där samtliga har godkänts av FN för betalning via remburs, har förklarats i detalj.  Interna undersökningar har visat att inga betalningar har gjorts från Atlas Copco till de irakiska myndigheterna. Atlas Copco har kraftigt motsatt sig de antaganden som kommissionen gjort som indikerar att företaget skulle ha ansvar för den irakiska agentens agerande vid denna tidpunkt.  Atlas Copco kommer att fortsätta sin utredning i ärendet och utnyttjar möjligheten att understryka att betalningar av Atlas Copco av den typ som berörs i rapporten står i direkt motsatsförhållande till Atlas Copcos skriftliga Affärskod och aldrig ska accepteras. För ytterligare information kontakta:Hans Sandberg 08 743 9041 eller 0703 199 041  Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070  Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.