Atlas Copco förvärvar amerikansk åtdragningsspecialist

11 feb 2005

Stockholm den 11 februari 2005: Atlas Copcos bolag Chicago Pneumatic Tool Company har idag tecknat avtal om att förvärv tillgångarna i GSE tech-motive tool från SPX Corporation. GSE tech-motive tool har en årlig omsättning på cirka MUSD 24 (MSEK 170), 82 medarbetare och kontraktsanställda. Priset för förvärvet har inte offentliggjorts.

GSE tech-motive tool, i Michigan, USA, tillverkar och säljer specialiserad åtdragningsutrustning till kunder med säkerhetskritiska skruvförband, som framför allt finns inom fordonsindustrin. Vid sidan av hemmamarknaden USA, sker cirka en tredjedel av den totala försäljningen utanför landet. Se även www.gsetechmotive.com.  GSE tech-motive tool kommer att ingå i Chicago Pneumatic (CP) divisionen inom affärsområdet Industriteknik. Det nya namnet blir CP Techmotive.  “Förvärvet av GSE tech-motive tool ger CP-divisionen ytterligare möjlighet att växa inom åtdragningsområdet, framför allt på den amerikanska marknaden samt i Europa och Asien, både inom elektriska monteringssystem och tryckluftsverktyg,” säger Göran Gezelius, chef för affärsområdet Industriteknik. “GSE tech-motive tools applikationscenter och resursförsörjning i USA är också värdefulla tillskott till det CP idag kan erbjuda sina kunder världen över.”  CP ökar sin närvaro på marknader inom såväl industrin som fordonsindustrins eftermarknad. 2004 bildade CP ett samägt bolag i Kina - CP Qianshao (Qingdao) Power Tools Ltd. Samtidigt ökar CP också sitt fokus på verksamheten för elektriska monteringssystem, där Scanrotor som förvärvades tidigare i år ingår. Scanrotor levererar avancerade åtdragningssystem till kunder i Europa. För ytterligare information kontakta: Göran Gezelius, Chef för affärsområdet Industriteknik 070 569 8505  Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070  Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick företagets omsättning till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 27 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.  Chicago Pneumatic-divisionen erbjuder tillverkningsindustrin monteringslösningar som baseras på eldrivna monteringsverktyg och system samt tryckluftsdrivna verktyg. Kunder finns inom fordons-, flygplans- och rymdindustrin, lätt montering, verkstadsindustrin samt bilverkstäder och service. Företaget har främst verksamhet i Nordamerika, Europa, Indien, Kina och Australien. Se gärna CPs hemsida för mer information: www.cp.com.