Nominering av styrelseledamöter i Atlas Copco AB

30 sep 2004

Stockholm den 30 september 2004 -  I enlighet med beslut vid Atlas Copco AB:s bolagsstämma den 27 april 2004 meddelas härmed namnen på representanter för fyra av de största aktieägarna, som tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, ska arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2005 för beslut.

Representanter: Marcus Wallenberg, Investor AB,  Björn C. Andersson, SHB/SPP Tor Marthin, AMF Pension William af Sandeberg, Första AP-fonden   Ordinarie bolagsstämma för Atlas Copco AB kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 27 april 2005.   Aktieägare som önskar lämna förslag på representanter till Atlas Copco AB:s styrelse kan vända sig till styrelseordföranden på e-post: [email protected] eller per fax: 08-615 0026.För ytterligare information kontakta: Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (BEUR 4.9) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC och CP Chicago Pneumatic. Se även www.atlascopco-group.com.