2004

Belastning

21 dec 2004

Stockholm den 21 december 2004: Göran Gezelius, chef för affärsområdet Industriteknik, kommer att lämna Atlas Copco-gruppen den 1 april, 2005, för att tillträda befattningen som VD och koncernchef för Gunnebo AB.

21 okt 2004

Stockholm den 21 oktober, 2004: Atlas Copco China Investment Co. Ltd har etablerat ett nytt servicecenter i Shanghai, som ska förbättra servicen till kunderna och förkorta ledtiderna för leveranser av reservdelar till hela det kinesiska fastlandet.

14 okt 2004

Stockholm den 14 oktober 2004: Atlas Copco Compressors Nederland har fått en order omfattande 274 luftkompressorer och reservdelar avsedda för bromssystem på tåg från holländska Nedtrain/NS Reizigers i Holland.   Ordervärdet är cirka MSEK 70.

8 okt 2004

Stockholm den 8 oktober 2004: Med anledning av Atlas Copcos tredje kvartalsrapport, som publiceras före kl. 9.00 den 22 oktober, bjuder vi härmed in till telefonkonferens. Telefonkonferensen, som hålls på engelska, äger rum fredagen den 22 oktober 20...