Större A-aktieägare stödjer ej förslag om övergång till ett aktieslag alternativt rätt till omvandling av B-aktier till A-aktier.

26 mar 2004

Stockholm, den 23 februari 2004—Som framgår av den i dag publicerade kallelsen till ordinarie bolagsstämma i Atlas Copco AB har till styrelsen inkommit förslag om att kommande bolagsstämma skall besluta om att ändra bolagsordningen innebärande att endast ett aktieslag kan utges samt att aktier av serie B omvandlas till aktier av serie A alternativt att bolagsordningen ändras så att aktier av serie B på begäran av dess ägare kan omvandlas till aktier av serie A.

Aktieägare i Atlas Copco represen­terande mer än 20 % av rösterna och 15 % av kapitalet har meddelat bolaget att man inte kommer att stödja dessa förslag. Enligt Atlas Copcos bedömning förutsätter förslagen utöver sedvanlig två tredjedelsmajoritet för ändring av bolagsordningen även att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda A-aktierna samtycker till bolagsordnings­ändringarna. Ovannämnda A-aktie­ägare innehar mer än 22 % av samtliga A-aktier, varför erforderlig majoritet för ändring av bolags­ordningen på sätt som föreslagits inte torde kunna uppnås. KONTAKTA:  Hans Sandberg,Chefjurist, Atlas Copco AB, 08-743 9041 Mattias Olsson, Chef investerarrelationer, Atlas Copco AB, 08-743 8291  Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools.  Se även www.atlascopco-group.com