Brocks kommentar till Atlas Copcos fjärde kvartalsrapport 2003

2 feb 2004

Stockholm den 2 februari 2004—Idag rapporterade Atlas Copco-gruppen sitt resultat för det fjärde kvartalet. “Gruppen har redovisat en volymökning för andra kvartalet i rad,” säger  Gunnar Brock, VD och koncernchef. “De tre producerande affärsområdena har tillsammans haft volymökningar under sju kvartal i rad, vilket är en stor prestation med hänsyn till det affärsklimat som varit under största tiden av den perioden.”

Under fjärde kvartalet uppgick orderingången till MSEK 11,141 (11,414), vilket motsvarar en volymökning på 5%. Faktureringen ökade 3% i volym och uppgick till MSEK 11,473 (11,949). Rörelsemarginalen steg till 12.8% (11.6). Vinst efter finansiella poster steg 10% till MSEK 1,377 (1,254), en marginal på 12.0% (10.5), trots en fortsatt negativ valutapåverkan.    Under 2003 förbättrades avkastningen på sysselsatt kapital från 12% till 17%. ”Effektivitetsförbättringen uppnåddes genom en kombination av vidtagna åtgärder; såsom minskade produktionskostnader, prisökningar och förbättringar av kapitaleffektiviteten, särskilt i utnyttjandet av hyresflottan.”  Faktureringsvolymen ökade 2%, men den negativa valutaeffekten resulterade i en minskning på 6% för helåret, till MSEK 44,619 (47,562). Rörelsemarginalen ökade till 11.9% (11.1). Vinst efter finansiella poster steg 10% till MSEK 4,913 (4,481), en marginal på 11.0% (9.4).    Under det gångna året har Atlas Copco satsat ytterligare på sin eftermarknadsstrategi, vilken syftar till att öka faktureringen från den tid som produkterna är i bruk. ”Vi har gjort investeringar för att öka våra serviceingenjörers kompetensnivå, men också för att utveckla fler och nya eftermarknadsprodukter och -tjänster. Som ett resultat kan vi tydligt se att den andel av försäljningen som kommer från eftermarknadsaktiviteter ökar.” Under kvartalet slutfördes förvärvet av Shenyang Rock Drilling Machinery, Kinas ledande producent av pneumatisk bergborrsutrustning för gruv-, bygg- och anläggningsindustrin. Förvärvet ligger i linje med Gruppen strategi att öka närvaron på marknader med hög potential.    Sammantaget förväntas den senaste tidens positiva efterfrågeutveckling för Atlas Copcos produkter och tjänster fortsätta på kort sikt. “Vi förväntar att tillverknings- och processindustrierna kommer att öka sina investeringar i produktivitetshöjande utrustning samt   att de kommer efterfråga mer eftermarknadsprodukter och tjänster. Efterfrågan från bygg- och anläggningsindustrin och från gruvindustrin förväntas ligga kvar på nuvarande nivåer.”   Samtliga siffror jämförs med motsvarande period föregående år, exkl. en nedskrivning av goodwill på MSEK 6,950 för tredje kvartalet 2002.   KONTAKTA:  Annika Berglund, Informationsdirektör, Atlas Copco AB 08-743 8070 eller 070-322 8070Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder), med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Se även www.atlascopco-group.com