Brock kommenterar Atlas Copcos 2:a kvartalsrapport

16 jul 2004

Stockholm den 16 juli 2004: Idag rapporterade Atlas Copco-gruppen sitt resultat för det andra kvartalet. “Vi har uppnått en kraftig försäljningstillväxt inom samtliga regioner,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. “Gruppens marginaler har förbättrats och affärsområdet Maskinuthyrning bidrog med en markant förbättring, vilken framför allt har åstadkommits genom interna ansträngningar.”

Orderingången var MSEK 12 599 (11 498) under andra kvartalet, vilket motsvarar en volymökning på 11%. Faktureringen uppgick till MSEK 12 079 (11 148), en volymökning på 10%. Rörelsemarginalen ökade till 13.3% (11.7). Vinst efter finansiella poster steg 25% till MSEK 1 518 (1 212), motsvarande en marginal på 12.6% (10.9). Vinst per aktie ökade 25% till SEK 4.84 (3.87).    Gruppen fortsatte att fokusera på att vidareutveckla tillväxtmarknader med hög potential och att växa eftermarknadsverksamheten. Förvärvet av Ingersoll-Rand Drilling Solutions genomfördes under kvartalet. ”Strategiskt passar den förvärvade verksamheten oss perfekt. Den bidrar med kompletterande produkter och marknadstäckning till vår redan starka plattform för tillväxt.”    Rörelseresultatet för affärsområdet Maskinuthyrning förbättrades 70% till MSEK 360 (212). ”Vi är mycket nöjda med utvecklingen i vår hyresverksamhet. Det beror på pris och volymökningar och förbättrad effektivitet, främst bättre utnyttjande av kapitalet.”   Genomgående väntas den positiva utvecklingen av efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster fortsätta. ”I Nordamerika väntas efterfrågan från tillverknings- och processindustrin öka, medan den kommersiella byggsektorn tros vara i stort oförändrad. I Europa förväntas efterfrågan fortsätta stiga något och Östeuropa erbjuder fortfarande störst möjlighet för tillväxt. Den starka utvecklingen i Asien väntas fortsätta, dock i en lägre ökningstakt än under de senaste kvartalen.”För ytterligare information kontakta: Cathrine Gustafsdahl, Informationschef 08 743 8074 eller 070 349 8074 Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Se även www.atlascopco-group.com