Brocks kommentar till Atlas Copcos första kvartalsrapport 2004

27 apr 2004

Stockholm den 27 april 2004—Idag rapporterade Atlas Copco-gruppen sitt resultat för det första kvartalet. ”Vi har uppnått en kraftfull volymökning och vinstmarginalerna har ökat,” säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. “Utan stöd från marknaden ökade volymen något för affärsområdet Maskinuthyrning. Vi är stolta över hur vår position stärkts och över den positiva prisutvecklingen.”

Under det första kvartalet uppgick orderingången till MSEK 11 577 (10 903), motsvarande en volymökning på 11%. Faktureringen ökade med 9% i volym och uppgick till MSEK 10 858  (10 400). Rörelsemarginalen ökade till 12.1% (10.3).  Vinst efter finansiella poster steg 27% till MSEK 1 211 (956), en marginal på 11.2% (9.2), trots en fortsatt negativ valutautveckling.   Kompressorteknik hade ett mycket starkt första kvartal för samtliga produktområden. “Det är glädjande att se att den starka tillväxten fortsätter i Asien liksom den gynnsamma försäljningen av portabla kompressorer.”   Industriteknik hade en bra resultatutveckling under det första kvartalet. “Vi har ytterligare ökat våra marknadsandelar inom fordonsindustrin med våra industriverktyg. Vi drar också allt mer nytta av de omstruktureringar som gjordes förra året.” Anläggnings- och gruvteknik har tecknat avtal om att förvärva Ingersoll-Rand Drilling Solutions. Köpet är föremål för olika godkännanden. “Strategiskt passar förvärvet perfekt för Atlas Copco. Den verksamhet vi köper kompletterar Atlas Copcos befintliga verksamhet i produktsortiment, marknadstäckning och organisation för eftermarknadsbearbetning.” Sammantaget väntas den positiva utvecklingen av efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster att fortsätta på kort sikt. ”Vi förväntar oss att tillverknings- och processindustrin fortsätter öka sina investeringar och efterfråga mer eftermarknadsprodukter och tjänster. Den senaste tidens förbättring av efterfrågan på entreprenadutrustning väntas fortsätta, även om aktivitetsnivån i den viktiga kommersiella byggsektorn i USA tros vara i stort sett oförändrad. Efterfrågan från gruvindustrin förväntas vara fortsatt hög.” KONTAKT:  Annika Berglund, Informationsdirektör Atlas Copco AB Tel: 08 743 8070 eller 070 322 8070 Mattias Olsson, chef för investerarrelationer Tel: 08 743 8291 eller 070 518 8291, e-post [email protected] Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger ett antal framgångsrika varumärken såsom Atlas Copco, RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Se även www.atlascopco-group.com.