Atlas Copcos förening Vatten åt Alla firar 20-årsjubileum

27 aug 2004

Stockholm den 27 augusti: Föreningen Vatten åt Alla, som bildades för att bidra till vattenförsörjningen i områden med extrem torka, firar denna månad sitt 20-årsjubileum. Genom att stödja brunnsborrningsprojekt har närmare en halv miljon människor fått tillgång till rent dricksvatten.

Vatten åt Alla har hittills stöttat projekt där man grävt eller borrat efter vatten i exempelvis Peru, Kenya, Sudan, Burkina Faso, Afghanistan, Indien och Colombia. Tillsammans med hjälporganisationer utan politisk anknytning, men med lokal kunskap om de berörda länderna, har man utvecklat cirka 1 500 brunnar under de gångna 20 åren. Atlas Copcos medarbetare i Sverige har på frivillig väg både donerat pengar till Vatten åt Alla och drivit föreningen. Atlas Copco har donerat motsvarande belopp och dessutom har betydande bidrag kommit från internationella hjälporganisationer, framför allt SIDA.  “På Atlas Copco är vi mycket stolta över Vatten åt Alla och vad föreningen åstadkommit,”säger Heidi Oram, chef för samhällskontakter, Atlas Copco AB. “Planen är att öka antalet medlemmar i Vatten åt Alla, så att alla som så önskar, oavsett var i världen de arbetar, så småningom ska kunna hjälpa samhällen att få tillgång till rent dricksvatten.”     Initiativet till föreningen Vatten åt Alla togs 1984 av två medarbetare på Atlas Copco. Idén uppkom efter ett besök i Peru, där människor led av den rådande torkan. Tillsammans organiserade de insamlingsmetod och finansiering av brunnsborrningsprojekt. Att Atlas Copco hade både utrustning och kunskap för ändamålet var en klar fördel när verksamheten startades.För ytterligare information kontakta: Heidi Oram, Chef för samhällskontakter, Atlas Copco AB 08 743 9057 eller +44 (0)7971 650 520 Annika Berglund, Informationsdirektör, Atlas Copco AB 070 322 8070 Vatten åt Alla  är en förening som drivs av Atlas Copco-anställda och som erbjuder finansiellt stöd till projekt där man borrar eller gräver brunnar. Mottot är att “färskt dricksvatten är en mänsklig rättighet”. Mer information finns på www.water4all.org  Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Se även www.atlascopco-group.com.