Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco förvärvar Ingersoll-Rand Drilling Solutions

19 feb 2004

Stockholm den 19 februari 2004—Atlas Copco AB har idag tecknat avtal medIngersoll-Rand Company Limited avseende förvärv av Ingersoll-Rand Drilling Solutions, en verksamhet inom Ingersoll-Rands infrastrukturenhet. Verksamheten har en omsättning på cirka SEK 2,2 miljarder och 950 anställda. Priset för förvärvet är SEK 1,7 miljarder betalas kontant. Förvärvet är föremål för godkännanden.

Ingersoll-Rand Drilling Solutions tillverkar och säljer borrutrustning och förbrukningsmaterial till ovanjordsgruvor samt till bygg- och anläggningsindustrin. Företaget är baserat i Texas, USA, har produktionsenheter i flera länder. Verksamheten har en ledande position inom sina produktområden i USA, med en stark position på många marknader i övriga världen.    Genom det planerade förvärvet får Atlas Copco ett produktsortiment som möjliggör expansion inom den kompletterande marknaden för dagbrott. Förvärvet är ett led i strategin att göra Atlas Copco till ledande leverantör till världens största bygg- och anläggnings- samt gruvmarknad, nämligen USA.  “Drilling Solutions passar som hand i handske då Atlas Copco är världsledande inom bergborrning under jord och Ingersoll-Rand är starkt ovan jord, speciellt i USA,”säger Björn Rosengren, vice VD i Atlas Copco AB och chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. ”Förvärvet kommer att ge Atlas Copco ett mer komplett produktsortiment, en starkare eftermarknadsorganisation och en bättre geografisk täckning, vilket gör att vi kan möta globala gruv- och anläggningskunders behov på ett bättre sätt. Dessutom har företagets medarbetare värdefull kunskap och erfarenhet som kompletterar vår egen.”   Ingersoll-Rand Drilling Solutions kommer att utgöra en ny division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik som ska heta Atlas Copco Drilling Solutions. Initialt kommer kunder att fortsätta se Ingersoll-Rand-varumärket på divisionens produkter.    Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför bergborriggar, bergborrverktyg, tunnel- och gruvutrustning, ovanjordsutrustning, bygg- och anläggningsutrustning samt utrustning för prospekteringsborrning och geotekniska tillämpningar. Produkterna säljs och hyrs ut till och servas åt kunder inom anläggnings- och gruvindustrin, stora infrastrukturprojekt, stenbrott och gruvföretag världen över. Affärområdet har sin största tillverkningsenhet i Sverige.    2003 hade affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik en omsättning på SEK 7,9 miljarder. Genom det planerade förvärvet av Ingersoll-Rand Drilling Solutions, beräknat på resultatet för 2003, kommer affärsområdet att ha en genomsnittlig årlig omsättning på över SEK 10,1 miljarder och 6350 anställda.  KONTAKTA:  Björn Rosengren, Chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 08-743 8314 eller 070-417 85 02   Annika Berglund, Informationsdirektör, Atlas Copco AB 08-743 8070 eller 070-322 8070 Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Se även www.atlascopco-group.com.