Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco säljer sina elverktygsdivisioner till Techtronic Industries

30 aug 2004

Stockholm den 30 augusti 2004: Atlas Copco har ingått avtal om försäljning av sina elverktygsdivisioner till Techtronic Industries Co. Ltd., med säte i Hong Kong, för MSEK 5 350 (MUSD 713). Efter avdrag för värdet av framtida, ofonderade, pensions- och sjukvårdsåtaganden på MSEK 650 (MUSD 86) erhåller Atlas Copco MSEK 4 700. Transaktionen är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter samt av Techtronics aktieägare.

Försäljningen omfattar två divisioner inom affärsområdet Industriteknik: Atlas Copco Electric Tools, Tyskland, och Milwaukee Electric Tool, USA. Under 2003 hade divisionerna en omsättning på cirka MSEK 5 250 och 3 100 anställda. Elverktygen marknadsförs under varumärkena Milwaukee och AEG.   Samordningseffekterna mellan elverktygen och övriga verksamheter inom Atlas Copco-gruppen är begränsade med avseende på distribution, tillverkning och produktutveckling, dessutom skiljer sig säljprocesserna åt. Medan elverktyg säljs till industridistributörer och detaljister säljer de flesta andra divisioner till största delen direkt till slutanvändare inom industrin och bara i viss utsträckning genom distributörer.   Efter avyttringen har affärsområdet Industriteknik två industriverktygsdivisioner med en sammantagen omsättning på cirka MSEK 4 500 under 2003.   Flera företag var intresserade av att förvärva Atlas Copcos elverktygsdivisioner. Techtronic Industries, som vann budgivningen, är en ledande tillverkare av produkter för egnahemsägare. De erbjuder en global varumärkesportfölj, med bland annat varumärket Ryobi kraftverktyg (se även www.ttigroup.com).   Atlas Copcos rådgivare i denna transaktion är Merrill Lynch International.För ytterligare information kontakta: Göran Gezelius, chef för affärsområdet Industriteknik 08 743 8505 eller 070 569 8505 Hans Ola Meyer, Finans- och ekonomidirektör 070 588 8292 Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Se även www.atlascopco-group.com.