Atlas Copco planerar avyttra sina elverktygsdivisioner

14 maj 2004

Stockholm den 14 maj 2004 – Atlas Copco har inlett en process i syfte att sälja sina elverktygsdivisioner. Dessa hade under 2003 en omsättning på cirka MSEK 5 700 och 3 100 anställda.

Göran Gezelius, vice VD för Atlas Copco AB och affärsområdeschef för Industriteknik säger: “Atlas Copcos verksamhet inom elverktyg är stabil och lönsam och den har betydande marknadsandelar, främst i Nordamerika. Verksamheten är trots detta fortfarande långt ifrån den position som Gruppen siktar på, nämligen att vara nummer ett eller två globalt på de marknader vi vänder oss till.”   Samordningseffekterna mellan elverktygen och övriga verksamheter inom Atlas Copco-gruppen är begränsade med avseende på distribution, tillverkning och produktutveckling, dessutom skiljer sig säljprocesserna åt. Medan elverktyg säljs till industridistributörer och detaljister, säljer de flesta andra divisioner till största delen direkt till slutanvändare inom industrin och bara i viss utsträckning genom distributörer.   Atlas Copcos elverktygsrörelse består av två divisioner inom affärsområdet Industriteknik: AEG Electric Tools som förvärvades 1991 och Milwaukee Electric Tool som förvärvades 1995. Försäljningen sker i huvudsak under varumärket Milwaukee och två tredjedelar av försäljningen sker i Nordamerika. Vid sidan av elverktygsrörelsen har affärsområdet två industriverktygsdivisioner med en sammantagen omsättning på cirka MSEK 4 850 under 2003.   Merrill Lynch International är Atlas Copcos rådgivare i denna process. KONTAKT:  Göran Gezelius, vice VD för Atlas Copco AB och affärsområdeschef för Industriteknik, 070 569 8505 Hans Ola Meyer, Finans- och ekonomidirektör, Atlas Copco AB 070 588 8292 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagens omsättning till ca 45 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools.  Se även www.atlascopco-group.com