Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

27 apr 2004

Kraftfull order- och vinsttillväxt

Ordervolymerna steg11%, negativ valutaomräkningseffekt på 8%.Faktureringen uppgick till MSEK 10 858 (10 400), en ökning på9% i volym.Rörelsemarginalen ökade till 12.1% (10.3).Vinst efter finansiella poster steg till MSEK 1 211 (956).Nettovinsten steg till MSEK 819 (636) och vinst per aktievar SEK 3.91 (3.03).Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 837 (1 191).Överenskommelse om att förvärva Ingersoll-Rand Drilling Solutions.  Marknadsutsikter på kort siktDen positiva utvecklingen av efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta.
 
Tillverknings- och processindustrin förväntas fortsätta öka sina investeringar och efterfråga mer eftermarknadsprodukter och -tjänster. Den senaste tidens förbättring av efterfrågan på entreprenadutrustning väntas fortsätta, även om aktivitetsnivån i den viktiga kommersiella byggsektorn i USA tros vara i stort sett oförändrad. Efterfrågan från gruvindustrin förväntas vara fortsatt hög.