ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

27 apr 2004

Kraftfull order- och vinsttillväxt

Ordervolymerna steg11%, negativ valutaomräkningseffekt på 8%.Faktureringen uppgick till MSEK 10 858 (10 400), en ökning på9% i volym.Rörelsemarginalen ökade till 12.1% (10.3).Vinst efter finansiella poster steg till MSEK 1 211 (956).Nettovinsten steg till MSEK 819 (636) och vinst per aktievar SEK 3.91 (3.03).Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 837 (1 191).Överenskommelse om att förvärva Ingersoll-Rand Drilling Solutions.  Marknadsutsikter på kort siktDen positiva utvecklingen av efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta.   Tillverknings- och processindustrin förväntas fortsätta öka sina investeringar och efterfråga mer eftermarknadsprodukter och -tjänster. Den senaste tidens förbättring av efterfrågan på entreprenadutrustning väntas fortsätta, även om aktivitetsnivån i den viktiga kommersiella byggsektorn i USA tros vara i stort sett oförändrad. Efterfrågan från gruvindustrin förväntas vara fortsatt hög.