Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 30 juni 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

16 jul 2004

Kraftigt ökad försäljning och vinst

Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 4%.Faktureringen uppgick till MSEK 12 079 (11 148), en ökning på 10% i volym.Rörelsemarginalen ökade till 13.3% (11.7).Vinst efter finansiella poster steg 25% till MSEK 1 518 (1 212).Nettovinsten steg till MSEK 1 014 (810).Vinst per aktie var SEK 4.84 (3.87). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 821 (1 424).Beslut fattat om att sälja verksamheten för professionella elverktyg.   OBS: Samtliga siffror jämförs med andra kvartalet 2003 om inte annat anges. I rapporten används genomgående punkt ”.” för att markera decimaler.Marknadsutsikter på kort sikt  Den positiva utvecklingen av efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta.
 
I Nordamerika väntas efterfrågan från tillverknings- och processindustrinöka, medan den kommersiella byggsektorn tros vara i stort oförändrad. I Europa förväntas efterfrågan fortsätta stiga något och Östeuropa erbjuder fortfarande störst möjlighet för tillväxt. Den starka utvecklingen i Asien väntas fortsätta, dock i en lägre ökningstakt än under de senaste kvartalen.