Atlas Copco inviger kompetenscentrum för bergförstärkning

22 sep 2004

Stockholm den 22 september 2004: Atlas Copco har invigt sitt första utvecklingscenter för bergförstärkningsteknologi, vars syfte är att göra bergbrytning och gruvarbete säkrare och mer produktiva.

Centrat ligger i Feistritz/Drau, Österrike. Tidigare låg här huvudkontoret för MAI Ankertechnik, som Atlas Copco förvärvade 2002. Atlas Copco har investerat MSEK 21 i ny maskinpark och i att utöka och modernisera fabriken, allt för att öka produktionskapaciteten och sänka kostnaderna.  “Detta kompetenscenter, som specialiserat sig på att utveckla avancerade bergförstärkningsprodukter, har bildats för att stödja hela världens tunnel-, gruv- och anläggningsindustrier,”  säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Anläggnings- och gruvteknik. “Kunder kan under de kommande åren förvänta sig ännu fler intressanta produkter från Atlas Copco.”    Atlas Copcos produktlinje för bergförstärkning har flyttats från Sverige till Österrike för att samordnas med Atlas Copco MAIs självborrande, ihåliga bultningssystem, så att företaget kan utnyttja gemensamma resurser och lokaler mer effektivt och produktivt. I enlighet med Gruppens strategi för kontinuerlig innovation är centrets målsättning att erbjuda nyskapande produkter som ger mervärde i krävande bergförstärknings- och markförstärkningsapplikationer.    Kompetenscentret ingår i divisionen Atlas Copco Underground Rock Excavation i affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. Att skapa specialiserade kompetenscentra är betydelsefullt för detta affärsområde.För ytterligare information kontakta:Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 08 743 8314 eller 070 417 8502   Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco  är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Se även www.atlascopco-group.com.   Underground Rock Excavation  är en division inom affärsområdet Anläggnings- och Gruvteknik som ingår i Atlas Copco-gruppen. Divisionen har sin huvudfabrik i Örebro, Sverige. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför internationellt ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustningar för olika underjordsapplikationer. Divisionen fokuserar på innovativ produktutveckling och eftermarknadsstöd, som ger kunden mervärde. Mer information finns på www.atlascopco-group.com