Mexikansk vakuumdistributör blir del av Atlas Copco Group

4 apr 2024

Nacka den 4 April 2024: De vakuumrelaterade tillgångarna hos Mexican Montajes Electromecánicos e Ingeniería, S.A. de C.V. (“MEISA”) samt även företagets varumärke blir del av Atlas Copco Group. MEISA tillhandahåller vakuumpumpar och därtill relaterade tjänster till industriella kunder i Mexico. 

MEISA är ett privatägt företag som grundades 1985 och är baserat i Queretaro och Monterrey i Mexico. Cirka 45 anställda följer med till Atlas Copco Group genom förvärvet.

 

“MEISA har under en lång tid framgångsrikt servat vakuum-marknaden i Mexiko, och har varit distributör för varumärket Leybold sedan 1986,” säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. ”Genom detta förvärv skapar vi möjligheten att serva våra kunder utan mellanhänder och stärker ytterligare vår närvaro i landet.”

 

Köpeskillingen offentliggörs inte. Förvärvet förväntas slutföras under det andra kvartalet 2024, och den förvärvade verksamheten kommer bli en del av servicedivisionen inom affärsområdet Vakuumteknik.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.