Valberedningen i Atlas Copco AB föreslår två nya styrelseledamöter

22 mar 2024

Nacka den 22 mars, 2024: Atlas Copco AB:s Valberedning föreslår Karin Rådström och Vagner Rego som nya ledamöter till Atlas Copco AB:s styrelse.

Valberedningen arbetar för att successivt förnya, föryngra och öka internationaliseringen av styrelsen. Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2024 konstaterat att styrelsen kan utökas med en person. Valberedningen föreslår därför att Styrelsen utökas från åtta till nio styrelseledamöter.

 

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter, undantaget avgående VD och koncernchef Mats Rahmström, samt nyval av Karin Rådström och Vagner Rego.

Hans Stråberg föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

 

Karin Rådström föreslås som ny styrelseledamot. Hon är född 1979 och civilingenjör från KTH. För närvarande är Karin Rådström VD för den tyska lastbilstillverkaren Mercedes-Benz Trucks och medlem i koncernledningen för Daimler Truck Holding AG. Före sitt nuvarande uppdrag har Karin Rådström haft en lång karriär inom Scaniakoncernen, där hon bland annat varit försäljningschef och en del av koncernledningen.

 

Valberedningen föreslår att även Vagner Rego väljs till styrelseledamot. Vagner Rego efterträder Mats Rahmström som verkställande direktör och koncernchef för Atlas Copco Group den 1 maj 2024.

 

Vagner Rego startade sin karriär inom Gruppen 1996 och har arbetat på flera positioner inom affärsområdena Kompressorteknik och Energiteknik. Vagner Rego är brasiliansk medborgare och född 1972. Han har en examen i maskinteknik från Mackenzie Universitet och en MBA från Ibmec handelshögskola, båda i Brasilien. 

Aktieägarna kommer rösta om Valberedningens förslag under Atlas Copco AB:s årsstämma som hålls den 24 April, 2024 på Space Arena, Sergelgatan 2 i Stockholm.

För mer information kontakta Valberedningen:

[email protected]

 

Alternativt kontakta:

Christina Malmberg Hägerstrand, Presschef
+46 72 855 93 29
[email protected]

 

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.