Atlas Copco Group utnämner Philippe Ernens till chef för affärsområdet Kompressorteknik

20 feb 2024

Nacka den 20 februari, 2024: Atlas Copco Group har utsett Philippe Ernens till chef för affärsområdet Kompressorteknik och medlem av koncernledningen från och med den 1 maj, 2024. Philippe Ernens är för närvarande chef för divisionen Oil-free Air i samma affärsområde.

Photo shoot during the Group Executive Seminar in Feb 2020.

Philippe Ernens

"Philippe har bred erfarenhet, utmärkt teknisk kompetens och är en uppskattad ledare”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group. ”Han har också levererat starka resultat”.

 

Philippe Ernens, som är belgisk medborgare, började som produktingenjör på divisionen Airtec inom affärsområdet Kompressorteknik år 1995. Efter ett flertal chefspositioner, bland annat som General Manager, fortsatte han till en roll som Vice President Operations High Pressure. 2012 blev han divisionspresident för Airtec och 2016 utnämndes han till divisionspresident för Oil-free Air.

 

Under 2023 hade Kompressorteknik intäkter som uppgick till MSEK 75 552. Affärsområdet har nästan 24 000 anställda.

 

Philippe Ernens har en ingenjörsexamen i elektromekanik från Liege Universitet, Belgien. Han kommer vara baserad i Antwerpen, Belgien. Philippe efterträder Vagner Rego, som har utsetts till VD och koncernchef för Atlas Copco Group vilket tidigare har kommunicerats.

För mer information, kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.