Blandad efterfrågan, rekordhöga intäkter och kassaflöde avslutar ett rekordår

25 jan 2024

Nacka den 25 januari 2024: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group, kommenterar rapporten för det fjärde kvartalet och sammandraget för 2023 som offentliggjordes idag.

Mats Rahmström

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

“Intäkterna låg på en rekordnivå under det fjärde kvartalet och jag är även stolt över att presentera ett helårsresultat som är vårt bästa hittills,” säger Mats Rahmström. “Vår strategi att komplettera organisk tillväxt med förvärv för att öka vår närvaro i segment och marknader där vi ser långsiktig potential har varit framgångsrik. Jag vill också rikta ljuset mot alla medarbetare runt om i organisationen för att uppmärksamma de ansträngningar som gjorts för att skapa värde för våra kunder.”

 

Den övergripande efterfrågan för Gruppens utrustning och service under det fjärde kvartalet var i princip oförändrad jämfört med föregående år, men svagare än under det tredje kvartalet.

Orderingången under det fjärde kvartalet nådde MSEK 36 843 (36 148), en organisk tillväxt om 1%. Intäkterna ökade organiskt med 10% till MSEK 44 954 (40 054). Rörelseresultatet var MSEK 9 086 (7 810), vilket motsvarar en marginal om 20.2% (19.5). Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde MSEK 9 956 (8 029), vilket motsvarar en marginal på 22.1% (20.0). Avkastning på sysselsatt kapital var 30% (29).

 

Framåt, på kort sikt, förväntar sig Atlas Copco Group att kundernas aktvitetsnivå kommer kvarstå på den nuvarande nivån.

 

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på SEK 2.80 (2.30) per aktie, att utbetalas i två lika stora delar, den första med avstämningsdag den 26 april, 2024, och den andra med avstämningsdag den 21 oktober, 2024.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda.