Vagner Rego ny VD och koncernchef för Atlas Copco Group

11 jan 2024

Nacka den 11 januari 2024: Atlas Copco AB:s styrelse har utnämnt Vagner Rego till ny VD och koncernchef för Atlas Copco Group, med start den 1 maj, 2024. Han kommer att ersätta Mats Rahmström som, vilket tidigare kommunicerats, har begärt att få lämna sin position efter att med framgång ha lett Gruppen sedan 2017. 

Vagner Rego, Hans Stråberg, Mats Rahmström

Vagner Rego, Hans Stråberg, Mats Rahmström

”Vagner Rego är en uppskattad ledare med dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt växa och utveckla afffärsområdet Kompressorteknik,” säger styrelsens ordförande Hans Stråberg. ”Med sin stora affärserfarenhet och djupa tekniska kunnande är han mycket väl lämpad att leda och fortsatt utveckla Gruppen”.

 

Vagner Rego, för närvarande Affärsområdeschef för Kompressorteknik, startade sin karriär inom Gruppen 1996 som ingenjörslärling i sitt hemland Brasilien. Han utsågs 2006 till chef för Kompressortekniks serviceverksamhet i Brasilien och 2010 blev han marknads- och försäljningschef för Kompressortekniks servicedivision, med bas i Belgien. Han har också varit chef för affärsområdet Energitekniks marknadsbolag i Brasilien. Innan han 2017 fick sin nuvarande roll var han chef för servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

 

Vagner Rego är brasiliansk medborgare och föddes 1972. Han har en examen i maskinteknik från Mackenzie Universitet och en MBA från Ibmec handelshögskola, båda i Brasilien. Vagner Rego kommer att vara baserad i Stockholm.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2024 kl. 8.45.

 

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2022 hade koncernen intäkter på 141 BSEK, och 49 000 anställda.