Brasilianskt serviceföretag har blivit del av Atlas Copco Group

3 maj 2024

Nacka den 3 maj 2024: Tecturbo, ett brasilianskt företag som tillhandahåller sevice och tillverkning av delar till centrifugalkompressorer, har blivit del av Atlas Copco Group.

Tecturbo grundades 1992 och är beläget i Campinas i delstaten Sao Paulo. Företaget har 51 anställda och intäkter som uppgick till cirka 60 MSEK* (30 MBRL) under 2023.

 

”Tecturbo har ett gott rykte som leverantör av kvalitetstjänster och förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare stärka vårt erbjudande och öka vår närvaro i Sydamerika," säger Philippe Ernens, chef för affärsområdet Kompressorteknik.

 

Köpeskillingen offentliggörs inte. Verksamheten blir en del av divisionen Compressor Technique Service.

 

*Baserat på genomsnittlig växelkurs 2023.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.