Välkommen till 2024 års kapitalmarknadsdag för Atlas Copco Group

12 okt 2023

Nacka den 12 oktober 2023: Atlas Copco Group kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag i Antwerpen, Belgien, den 16 maj 2024.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering kring Gruppens strategi, utveckling och dess globala verksamhet. Deltagarna kommer att ges en djupare förståelse för affärsområdena Kompressorteknik och Energiteknik.

 

Den första delen av kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på Van der Valk Hotel i Mechelen och den andra delen i Gruppens lokaler i Antwerpen. Under dagen kommer konkreta exempel på innovationer och hur dessa kan skapa värde för företagets kunder att visas.

 

Första delen av dagen kommer att livesändas. Den andra delen, inklusive innovationstationerna, är endast tillgänglig för personer som deltar på plats. Från Atlas Copco Group deltar VD och koncernchef Mats Rahmström, Ekonomi- och finansdirektör Peter Kinnart, samt affärsområdescheferna Vagner Rego och Andrew Walker.

Registrering

Vänligen notera att registreringen till kapitalmarknadsdagen stänger den 13 mars och att antalet deltagare är begränsat. Institutionella investerare, analytiker och finansiella media prioriteras.

Atlas Copco Capital Markets Day | Atlas Copco Group Capital Markets Day 2024 (lyyti.fi)

 

Programmet kommer att avslutas senast kl 16.30 den 16 maj och agenda finns på registreringssidan (länk ovan).

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.