Rapporteringsdatum för Atlas Copco

18 sep 2023

Nacka den 18 september 2023: Atlas Copco kommer att publicera finansiell information följande dagar:

2024

24 april

Årsstämma och rapport för första kvartalet 2024

Tyst period börjar den 25 mars 2024

18 juli

Rapport för andra kvartalet 2024

Tyst period börjar den 18 juni 2024

24 oktober

Rapport för tredje kvartalet 2024

Tyst period börjar den 24 september 2024

 

2025

28 januari

Bokslutskommuniké 2024

Rapport för fjärde kvartalet 2024

Tyst period börjar den 29 december 2024

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.