Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2024

11 sep 2023

Stockholm den 11 september 2023: Följande representanter för aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Hans Stråberg, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2024.

Representanter:

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)

Jan Andersson, Swedbank Robur fonder

Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB

Mikael Wiberg, Alecta


Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas den 24 april 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post,
[email protected] eller per post till Eva Klasén, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.