Solid orderingång, rekordhöga intäkter och rörelseresultat

19 jul 2023

Nacka, Sverige, den 19 juli 2023: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar rapporten för det andra kvartalet som offentliggjordes idag.

Mats Rahmström

Mats Rahmström

“Det glädjer mig att kunna presentera ett kvartal med rekordhög omsättning och rörelseresultat,” säger Mats Rahmström. “Efterfrågan på våra produkter och tjänster var fortsatt stark.”

 

Orderingången nådde 43 471 MSEK (41 010) under det andra kvartalet, en organisk minskning med 5%. Intäkterna ökade organiskt med 18% till 43 364 MSEK (33 111). Rörelseresultatet var 9 189 MSEK (7 279), vilket motsvarar en marginal på 21.2% (22.0). Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde 9 488 MSEK (7 042), vilket motsvarar en marginal om 21.9% (21.3). Avkastningen på sysselsatt kapital var 30% (28).

 

Inom Kompressorteknik var orderingången för utrustning på en solid nivå och serviceverksamheten fortsatte att växa. För Vakuumteknik försvagades efterfrågan på utrustning, och betydligt så för utrustning till halvledarindustrin och industrin för platta bildskärmar, medan ordertillväxten för service var solid. Inom Industriteknik var den starka ordertillväxten framför allt driven av ökad efterfrågan från fordonsindustrin. För Energiteknik fortsatte orderingången att vara på en hög nivå, hjälpt av nyligen genomförda förvärv. Den specialiserade uthyrningsaffären fortsatte att utvecklas positivt. Alla affärsområden ökade sin omsättning organiskt, och redovisade rekordhöga rörelseresultat i kvartalet.

 

“Under de senaste åren har vi ökat våra investeringar i forskning och utveckling, och vi har även ökat vårt fokus på förvärv,” säger Mats Rahmström. “En viktig del av vår strategi är att skapa nya tillväxtplattformar för att möta globala trender och våra kunders framtida behov. Energieffektivisering och alternativa energikällor, automatisering och lokalisering är några exempel på trender där vi, genom ledande teknologier och service, är väl positionerade för att fortsätta att stödja både våra kunder och samhället framöver.”

 

Framåt, på kort sikt, förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något jämfört med den höga nuvarande nivån.

Läs mer här:

De senaste resultaten - Atlas Copco Group (atlascopcogroup.com)

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.