Atlas Copco utökar forsknings-och tillverkningsanläggning för kompressorer i Wuxi, Kina

26 jun 2023

Wuxi, Kina, 26 juni 2023. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknikutökaranläggningen förforskning,utvecklingoch tillverkning i Wuxi, nära Shanghai i Kina.

Den 26 juni togs det första spadtaget för den nya anläggningen vid en ceremoni i Wuxi.

 

“Utbyggnaden av vår produktion i Wuxi medförförbättringar för våra anställda när det gäller arbetsmiljö, samtävenökad automatisering,” säger Vagner Rego, affärsområdeschefKompressorteknik.

 

Atlas Copco började producera i Wuxi High-Tech Zone redan 1994 och detta var dåden första produktionsbasen i Kina. Anläggningenförväntas vara fullt igång i slutet av 2025.

För mer information kontakta:

 

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.